Cenník PZP podľa kW

Cenník PZP podľa kW

Téma ceny povinného zmluvného poistenia je takpovediac evergreen. Každý motorista zháňa najlepšie a najvýhodnejšie PZP a preto aj študuje aktuálne ponuky poisťovní. Jedným z dôležitých parametrov s vplyvom na poistné je aj výkon vozidla, ktorý sa udáva v kilowattoch. Preto motoristi porovnávajú cenník PZP podľa kW.

Ako ovplyvňuje výkon v kW cenu PZP

Výkonné auto je z pohľadu poistenia rizikovejšie a to ovplyvňuje aj cenu za poistenie PZP. Je to jednoduchý vzorec, kde platí, že čím viac kW motor vo vozidle má, tým viac môže vozidlo zvádzať svojho šoféra k rýchlejšej, agresívnejšej a riskantnejšej jazde.

Obvykle s výkonom motora v kW súvisí aj objem motora, ktorý sa pre zmenu udáva v cm3. V minulosti boli rozdiely menšie, no v dnešnej dobe už priama úmera neplatí vždy. Rozhoduje aj to, či je auto vybavené turbo zariadením alebo koľko turbo zariadení má. Práve preto poisťovne čoraz viac pristupujú k hodnoteniu podľa výkonu v kW.

Poisťovne cenník PZP podľa kW nemajú, ale zároveň:

  • čím rýchlejšie auto je, tým väčší výkon v kW má, platí to bez ohľadu na značku a model vozidla, poisťovne to preto berú ako hlavný parameter
  • rozdiel pri rovnakej značke a rovnakom modely môže byť podľa výkonu v kW v cene za ročné poistné aj 50 %, ide však naozaj o extrémny rozdiel
  • štandardne sa výkon v kW priradí pri výpočte ceny za PZP do tabuľky s intervalmi, výkon v kW býva odstupňovaný štandardne po 5 až 10 kW
  • najnižšiu cenu PZP podľa kW majú spravidla vozidlá s výkonom do 77 kW, naopak, citeľne vyššie poistné zaplatíte, ak máte výkon nad 220 kW
Ako ovplyvňuje výkon v kW cenu PZP

Aké ďalšie parametre vplývajú na cenu PZP

Nielen výkon motora v kW má vplyv na to, koľko za povinné zmluvné poistenie zaplatíte. O cene PZP rozhodujú aj niektoré faktory, ktoré sa týkajú rizika z pohľadu samotného vozidla alebo z pohľadu poistníka. Rozhoduje aj poistná história škodových udalostí.

Tu sú najdôležitejšie parametre vplývajúce na cenu:

Ďalšie parametre vozidla: Okrem výkonu z pohľadu kW rozhoduje do veľkej miery o výške poistného aj objem motora, hmotnosť vozidla, vek vozidla a spôsob používania vozidla. Ak budete mať vozidlo ako súkromná osoba, zaplatíte menej, ako keby ste ho používali ako vozidlo taxislužby alebo dopravy. Vtedy to poisťovňa vyhodnotí ako riziko.

Parametre poistníka: Väčšina poisťovní zohľadňuje pri cene poistenia aj to, aký máte vek a kde bývate. Najväčšie poistné platia vodiči, ktorí bývajú vo väčších mestách a sú v nižšom veku, v ich prípade sú tieto parametre vyhodnotené ako viac rizikové. Niektoré poisťovne môžu brať do úvahy aj rodinný stav a to, či ste otcom maloletého dieťaťa.

Bonus / malus: Výrazný vplyv na konečnú cenu poistného má aj vaša doterajšia história z pohľadu škodových a poistných udalostí. Už pri 12 mesačnom priebehu bez škody získate lepšiu cenu vďaka bonusu za bezškodový priebeh. Naopak, ak ste mali nedávno škodovú udalosť, môže sa cena za PZP s malusom zvýšiť aj o polovicu či viac.

Akcie a zľavy: Poslednou kategóriou s vplyvom na cenu za povinné zmluvné poistenie sú zľavy. Tie možno získať napríklad za dodatočnú výbavu vozidla s ohľadom na bezpečnosť, za využitie viacerých poistných produktov alebo za platbu na rok vopred. V prípade verných zákazníkov aj v prípade prechodu ponúkajú poisťovne rôzne akcie.

Prečo nepozerať iba na cenu za PZP

Áno, nájsť najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie je najmä o cene, ale nielen o tej. Úspora niekoľkých € mesačne vám nemusí stáť za to, ak by ste mali mať v prípade poistnej udalosti problém s dostatočným pokrytím škody alebo asistenciou.

Aj preto je dôležité okrem ceny zohľadniť dva významné parametre. Prvým je rozsah poistného krytia. Štandardné zákonné poistenie je iba o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte vy niekomu inému. Väčšina poisťovní na trhu už ale ponúka aj možnosť rozšírenia poistnej ochrany na tie škody, ktoré sa stanú vášmu vozidlu.

Ide o pripoistenia, ktorými si aspoň čiastočne pokryjete náklady napríklad na poškodenie čelného skla, pneumatiky alebo elektrických rozvodov v aute. Tieto pripoistenia sa môžu týkať aj liečebných nákladov pri úraze posádky alebo náhrady škody pri strate alebo odcudzení batožiny. Rozsah poistného krytia môže byť veľmi individuálny.

Druhým parametrom sú asistenčné služby. Tie vám pomôžu nielen pri nehode, ale aj v iných situáciách. Môže ísť o zabuchnutie kľúčov, odcudzenie vozidla, nepojazdnosť, vybitie batérie alebo defekt. Pomoc asistencie je v tomto prípade doslova na nezaplatenie.

Ako a kde nájsť najlepšie PZP podľa kW?

Moderná doba našťastie prináša množstvo riešení, pokiaľ ide o spôsob, ako si nájsť najlepšie povinné zmluvné poistenie. Tým najviac praktickým a pohodlným je využitie online kalkulačiek a internetových porovnávačov pre poistenie na vaše vozidlo.

Tieto nástroje sú zárukou jednoduchosti aj komplexnosti:

  • do online kalkulačky vám stačí vložiť ŠPZ alebo parametre vozidla, najmä spomínané kW, objem motora, rok výroby a ďalšie parametre a údaje o vozidle
  • potom zadefinujete šírku poistného krytia, či chcete aj pripoistenia pre niektoré konkrétne udalosti, rovnako tak aj úroveň asistenčných služieb
  • doplníte údaje o sebe, o dĺžke bezškodového priebehu, o veku a o bydlisku poistníka a necháte poistnú kalkulačku vypočítať vám PZP priamo na mieru
  • vo výsledku uvidíte všetky aktuálne ponuky na poistenie od všetkých poisťovní na trhu, ktorých PZP splní vami zadané parametre poistného krytia

Na základe porovnania všetkých produktov si môžete vybrať to poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Uvidíte aj to, či daná poisťovňa postupuje pri výpočte skôr podľa výkonu z pohľadu kW, alebo skôr podľa objemu motora v cm3. Poistná kalkulačka vám vypočíta cenu aj so zohľadnením všetkých zliav, cenových akcií alebo bonusov.

Okrem výpočtu a porovnania si môžete poistenie aj uzatvoriť a to priamo z pohodlia domova bez toho, aby ste museli kamkoľvek osobne chodiť. Stačí si vybrať PZP, ktoré vám vyhovuje, doplniť potrebné osobné údaje a odoslať žiadosť. Na mail vám potom prídu dokumenty od poistenia, vrátane zelenej karty a vám stačí poistku uhradiť online.