Povinné zmluvné poistenie Generali

pzp generali

Povinné zmluvné poistenie auta od Generali je známe najmä pre široké poistné krytie nad rámec bežného poistenia auta oproti konkurencii a tiež pre svoje prémiové asistenčné služby. Poisťovňa vám ponúka možnosť výberu z 3 balíkov, pričom ten najvyšší obsahuje aj pripoistenia pre škody na vašom vozidle, čím motoristovi prináša viaceré výhody havarijného poistenia.

PZP od Generali si viete dojednať na auto, motocykel, prívesný vozík aj ďalšie motorové vozidlá, ktoré musia mať pri svojej prevádzke na verejných komunikáciách uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Uzatvorenie poistenia v Generali je možné aj online.

Skúsenosti ukazujú, že cena pri dojednaní poistenia cez internet je ešte lepšia, ako ukazuje štandardný cenník, keďže si viete k poisteniu započítať všetky dostupné zľavy. Na porovnanie povinného zmluvného poistenia v Generali slúži kalkulačka, ktorá vám dá presný výpočet podľa toho, aký balík poistenia si vyberiete a aké pripoistenia k PZP si objednáte.

Parametre, podmienky a výhody

Povinné zmluvné poistenie Generali je pre každého, kto hľadá niečo viac, ako len splnenie si zákonnej povinnosti uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Poisťovňa sa zameriava na tých, čo hľadajú aj rôzne možnosti pripoistenia.

GENERALI PONÚKA ŠIROKÝ ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA A TO PROSTREDNÍCTVOM VÝBERU AŽ Z TROCH RÔZNYCH BALÍKOV, PRIČOM VEĽKÝM PLUSOM SÚ AJ VIACERÉ PRIPOISTENIA.

POISTENIE KRYJE ŠTANDARDNÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ, ŽIVOTE, MAJETKU, UŠLOM ZISKU A NÁKLADOCH NA PRÁVNE ZASTÚPENIE, PRIČOM K DISPOZÍCII JE AJ VYŠŠÍ LIMIT POISTNÉHO KRYTIA.

K POISTENIU SI MÔŽETE OKREM ŠTANDARDNÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB OBJEDNAŤ AJ PRÉMIOVÉ.

Kým základný balík má limit poistného plnenia na úrovní 5,24 milióna € pre škody na zdraví a živote a 1,05 milióna € pri materiálnej škode, najvyšší balík poskytuje luxusný limit až 10 miliónov € pre každý typ škody. Povinné zmluvné poistenie si viete dojednať na osobné aj úžitkové auto, dodávku, motocykel a tiež prívesný vozík a aj spolu s havarijným poistením.

Najdôležitejšie a najvýraznejšie benefity zákonného poistenia Generali sú:

 • možnosť výberu balíka podľa toho, ako často jazdíte a aké vysoké riziko škodovej udalosti predpokladáte, takže cena za poistenie môže byť doslova na mieru
 • na výber máte nielen klasické asistenčné služby, ale aj prémiové a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí, samozrejme 24 hodín denne a po celý rok
 • široký rozsah pripoistenia pre ochranu vášho vlastného motorového vozidla a to tak voči udalostiam spôsobených živlami, ako aj voči udalostiam spôsobených zvieratami
 • k PZP si môžete v jednom balíku a s jednou platbou dojednať v Generali aj havarijné poistenie, ktoré možno absolvovať aj bez vstupnej obhliadky poisteného vozidla

HRADENIE BEZ ODPOČTU AMORTIZÁCIE

POISŤOVŇA GENERALI PRI UHRÁDZANÍ ŠKÔD SPÔSOBENÝCH PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA NEUPLATŇUJE ODPOČET AMORTIZÁCIE, ČIŽE POKIAĽ NÁKLADY NEPRESIAHNU VŠEOBECNÚ HODNOTU VOZIDLA, UHRADÍ ICH V PLNEJ VÝŠKE. NEMUSÍTE SA TAK BÁŤ, ŽE BY STE MUSELI NIEČO HRADIŤ VY SAMI.

Balíky, moduly a pripoistenie

Pripoistenie k PZP

Povinné zmluvné poistenie od Generali je dostupné v troch balíkoch či moduloch a to od M až po XL. Jednotlivé balíčky sa líšia hlavne rozsahom krytia poistných udalostí, ale tiež aj limitmi plnenia poistenia alebo poskytovaním asistenčných služieb na úrovni Premium.

Tu sú balíky pre zákonné poistenia auta, ktoré má poisťovňa Generali v ponuke:

Balík M

 • základným balíkom so štandardnými službami je balík M, ktorý je ideálny pre tých, čo auto používajú v menšej miere alebo odhadujú riziko poistnej udalosti na minimum
 • v rámci tohto balíka máte k dispozícii základný limit poistného plnenia pre škody na živote a zdraví vo výške 5,24 milióna €, pri materiálnej škode vo výške 1,05 milióna €
 • k poisteniu získavate automaticky štandardné asistenčné služby Klasik, ktoré sú dostupné 24 hodín denne a 7 dní v týždni a zahŕňajú všetok potrebný servis
 • tento balík predstavuje ekonomickú voľbu, ktorá znamená istotu, že získate zákonnú poistku za výhodnú cenu, čo platí najmä pre starších vodičov so staršími vozidlami

Balík L

 • balíkom s vyšším limitom a hlavne širším záberom pre poistné udalosti a ich krytie je balík L, ktorý je určený pre tých vodičov, ktorí jazdia pravidelne každý deň
 • v tomto module je limit poistného plnenia nad rámec minimálneho zákonného základu a predstavuje 6 miliónov € a to platí tak pre škody na živote a zdraví, ako aj majetku
 • súčasťou balíka sú tiež klasické a štandardné asistenčné služby, ktoré môžete využiť tak na území Slovenska, ako aj v zahraničí v partnerských krajinách zelenej karty
 • okrem poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vašim vozidlom získavate aj úrazové poistenie dopravovaných osôb a pripoistenia pre výtlky, živly a hlodavce

Balík XL

 • ak hľadáte maximálny servis bez kompromisov, potom práve pre vás je určený balík XL, ktorý ponúka vysoké limity poistného plnenia, ale aj oveľa širšie krytie a servis
 • v tomto balíčku je zvýšený limit poistného plnenia pri škodách na živote, usmrtení a zdraví až na 10 miliónov €, zhodná suma platí aj pre limit na materiálnych škodách
 • s balíkom získavate vyššiu úroveň asistenčných služieb a to pod názvom asistenčné služby Premium, ktoré poskytujú ešte vyšší komfort pri poistnej a škodovej udalosti
 • súčasťou balíka sú aj poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie proti živlom a hlodavcom, poistenie pri výtlkoch, poistenie pneumatík a poistenie stretu so zverou

Spomínané asistenčné služby Premium sú určené pre náročnejších motoristov, ktorí viac cestujú a to aj do zahraničia. V rámci týchto služieb možno nájsť vyššie poistné krytie a vyššie limity. Súčasťou služieb je aj ubytovanie v hoteli aj v zahraničí pre prípad poistnej udalosti a zabezpečenie prepravy vlakom alebo lietadlom naspäť na Slovensko.

Zdroj: poistit.sk

K uvedeným balíkom je možné si dojednať aj dve extra pripoistenia:

Čelné sklo: Ak chcete využiť možností pripoistenia od Generali naplno, asi najžiadanejšou položkou je pripoistenie čelného skla. Toto pripoistenie kryje škody spôsobené na čelnom skle vozidla a to hlavne následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu alebo odleteného kamienka počas prevádzky. Nemusíte tak hľadať žiadneho vinníka.

Krádež: Druhou voľbou v rámci pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu je pripoistenie krádeže, čiže odcudzenia. Toto pripoistenie sa týka tak celého vozidla, ako aj jeho jednotlivých častí. Odporúčame si dôsledne preštudovať podmienky pre plnenie tohto pripoistenia a podľa nich zvážiť, či sa vám ho oplatí uzavrieť.